Oprogramowanie RCP

Oprogramowanie do liczenia czasu pracy RCP

TRIGO-RCP 2.0

Program do rozliczania czasu pracy w najnowszej, zoptymalizowanej odsłonie. Zaprojektowany i zbudowany w Polsce z myślą o polskich przedsiębiorcach i polskich realiach zatrudnienia.
TRIGO-RCP ułatwia rejestrowanie godzin wejścia i wyjścia z pracy oraz przyspiesza rozliczanie czasu pracy. Program umożliwia obliczanie godzin roboczych w wielu wariantach. Uwzględnia przerwy w pracy, pracę w nocy, urlopy i inne nieobecności. Współpracuje z najlepszymi rejestratorami czasu pracy marki ANVIZ.

W 2022 roku opublikowaliśmy nową, gruntownie przebudowaną wersję opartą o najnowsze narzędzia programistyczne. Wersję na wskroś nowoczesną zorientowaną na pracę sieciową i wspierającą rozwiązania chmury internetowej.

 
 
Najważniejsze funkcje systemu:
 • obsługa kart zbliżeniowych,
 • obsługa linii papilarnych,
 • obsługa wizerunku twarzy,
 • różne sposoby rozliczania przerw w pracy
 • uwzględnianie wielu rodzajów nieobecności (urlopy, chorobowe itp.),
 • instalacja na wielu komputerach,
 • obsługa wielu rejestratorów czasy pracy w różnych lokalizacjach.

 

Ulepszenia nowej wersji

Projektując nową wersję TRIGO-RCP uwzględniliśmy 10 lat rozwoju technologicznego oraz liczne opinie użytkowników. Program w swojej nowej odsłonie przynosi wiele innowacyjnych ulepszeń:

 • nowy interfejs z przejrzystym układem tabelarycznym,
 • nowy algorytm automatycznego poprawiania i uzupełniania rejestracji,
 • tworzenie grup pracowników,
 • tworzenie różnych schematów rozliczania czasu pracy dla różnych pracowników i różnych grup,
 • usprawnienie generowania raportów,
 • od nowa zaprojektowana architektura bazy danych ułatwia pracę na wielu komputerach,
 • uproszczony proces wymiany informacji między programem a rejestratorami czasu pracy,
 • zautomatyzowany mechanizm konfigurowania połączenia sieciowego z rejestratorami.

Dostępne sposoby rozliczania czasu

TRIGO-RCP łatwo dopasowuje się do zróżnicowanych systemów pracy. Możliwość tworzenia różnych algorytmów rozszerza możliwości programu. Te najważniejsze systemy liczenia pracy obejmują:

 • liczenie czasu od wejścia do wyjścia w ciągu jednego dnia,
 • liczenie czasu od wejścia do wyjścia z dowolną liczbą przerw w ciągu jednego dnia,
 • możliwość zaliczenia całości lub wybranej części czasu przerw do przepracowanych godzin roboczych,
 • liczenie czasu pracy od pierwszej do ostatniej rejestracji danego dnia, niezależnie czy są to tylko wejścia lub tylko wyjścia (tryb uproszczony),
 • liczenie czasu pracy nocą: początek pracy jednego dnia i koniec w następnym dniu,
 • obliczanie godzin nadliczbowych,
 • kompensowanie godzin nadliczbowych z godzinami nieprzepracowanymi (np. możliwość „odrobienia” spóźnienia).

TRIGO-RCP nie wymaga definiowania harmonogramów pracy, planowania godzin wejść i wyjść. Wystarczy, jeśli podasz tylko nominalny czas pracy.

Raporty czasu pracy

Program do rejestracji czasu pracy ma zebrać informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dniach i następnie przedstawić je w formie najwygodniejszej dla pracodawcy. TRIGO-RCP prezentuje te informacje w postaci 4 raportów.

Raport szczegółowy

Raport szczegółowy prezentuje dane dla każdego pracownika na osobnym arkuszu (stronie). W kolejnych wierszach tabeli przedstawione są godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, czas przerw (jeśli ma być liczony) oraz czas pracy. Raport wskazuje też dni nieobecności wskazując dokładnie ich rodzaj. W podsumowaniu pod tabelą zamieszczone jest dokładne podsumowanie danych za wybrany okres.

Raport szczegółowy jest doskonałym sposobem analizy frekwencji, a także niezastąpionym materiałem do precyzyjnego wyjaśnienia z pracownikiem ewentualnych spornych kwestii.

Raport ogólny

Raport ogólny jest rodzajem listy prezentującej w jednej tabeli informacje dla wielu pracowników. W każdym wierszu tabeli zawarte są informacje o jednym pracowniku: łączny czas pracy tego pracownika, ewentualnie czas przerw, liczba nieobecności. Wszystko dla wybranego zakresu dat.
Raport ogólny służy szybkiemu przeglądowi czasu pracy pracowników. Jest również dobrym i wygodnym narzędziem do przygotowania danych na przykład od listy płac.

Lista obecności

Lista obecności nie wymaga zawiłych wyjaśnień. Jest to zestawienie pracowników obecnych w pracy w wybranym momencie. Dlatego przed utworzeniem raportu należy wybrać konkretną datę i godzinę, przy czym nie musi to być bieżąca data i godzina. Listę obecności można utworzyć dla dowolnego momentu z historii.

 

Miesięczna karta ewidencji czasu pracy

Jest to formularz, w którym prezentowana jest historia czasu pracy pracownika w wybranym miesiącu. Zawiera nie tylko informacje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy. Zawiera także pola z danymi dyżurach o urlopach, zwolnieniach lekarskich i innych nieobecnościach. Pola te zostaną wypełnione w raporcie tylko wtedy, gdy wcześniej do systemu zostaną wpisane odpowiednie dane o nieobecności pracownika.

Jak przebiega praca w programie TRIGO-RCP

Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy TRIGO-RCP nie jest skomplikowanym procesem wymagającym większego nakładu czasu. A przy zachowaniu odpowiedniej kolejności działań proces ten przebiega wręcz ekspresowo. Optymalny sposób działania jest następujący.

 

Podłączenie rejestratora czasu pracy do sieci lokalnej, w której pracuje komputer z zainstalowanym programem TRIGO-RCP. Rejestratory Anviz z naszej oferty obsługują zarówno połączenia kablowe Ethernet jak i bezprzewodowe Wi-Fi. Jedynym wyjątkiem jest mobilny rejestrator czasu pracy Anviz M-BIO, posiada tylko kartę Wi-Fi.

Nawiązanie komunikacji między programem a rejestratorem odbywa się automatycznie (dla większości konfiguracji sieciowych). Przejdź w programie do zakładki Rejestratory i kliknij przycisk Dodaj automatycznie. Śledź kolejne podpowiedzi programu.

Utworzenie grup pracowników. Grupy są jednocześnie schematami obliczania czasu pracy. Przejdź do zakładki Grupy, kliknij przycisk Dodaj, nadaj grupie nazwę i wybierz opcje odpowiadające Twojemu systemowi rozliczania pracowników. Parametry grupy możesz zmieniać, wybierz grupę i użyj przycisku Edytuj.

Utworzenie listy pracowników. Przejdź do zakładki Pracownicy i kliknij przycisk Dodaj. Wpisz imię i nazwisko pracownika, wybierz grupę do której ma należeć pracownik. Pozostałe informacje nie są obligatoryjne. Rozwiń zakładkę Dane autoryzacyjne, możesz tam wpisać numer karty zbliżeniowej pracownika lub numer breloka RFID. Na koniec kliknij przycisk Potwierdź. Program TRIGO-RCP sam prześle informacje o pracowniku do rejestratora czasu pracy.

Dodawanie wzorców odcisków palców odbywa się w rejestratorze czasu pracy. Wejdź w menu rejestratora ANVIZ i wybierz opcję zarządzania pracownikami. W różnych rejestratorach jest ona różnie realizowana. Po zapisaniu wzorców linii papilarnych zostaną one automatycznie przesłane do programu. Podobnie działa zapamiętywanie wzorców rysów twarzy pracowników.

Rejestrowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Pracownicy zapisują początek i koniec pracy w rejestratorach. Zależnie od typu rejestratora i sposobu rozliczania czasu pracy pracownicy muszą lub nie muszą wybierać czy zapisują wejście czy wyjście. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy należy pobrać z rejestratora klikając w głównym oknie programu (górny wiersz) przycisk Pobierz najnowsze.

Uzgadnianie rejestracji. Pracownikom zdarza się zapomnieć o zarejestrowaniu początku lub końca pracy, zdarzają się także powtórzone rejestracje. Przed sporządzeniem raportów należy zweryfikować rejestracje. Program TRIGO-RCP automatyzuje i upraszcza proces uzgadniania rejestracji. Wejdź w zakładkę Rejestracje. Program wyświetli listę wejść i wyjść dla bieżącego miesiąca. Możesz wybrać rejestracje wielu pracowników lub tylko jednego, możesz też zmieniać zakres dat. Wiersze z tłem w odcieniach koloru niebieskiego zachowują wymaganą chronologię zdarzeń: wejście – wyjście – wejście… Natomiast wiersze z pomarańczowym tłem wymagają Twojej uwagi: jest to albo powtórzona rejestracja albo w jej „sąsiedztwie” brakuje rejestracji. To te rejestracje wymagają uzgodnienia.

Tworzenie raportów to ostatni etap rozliczania czasu pracy. Otwórz zakładkę Raporty, wybierz pracowników, dla których chcesz zrobić raport, wskaż zakres dat raportu i na koniec określ rodzaj raportu. Program przygotuje plik PDF lub XLS, możesz go zapisać na dysku, możesz wydrukować, a w przypadku plików XLS może dowolnie przetwarzać dane.

FAQ

Jakie są wymagania sprzętowe programu TRIGO-RCP?  

TRIGO-RCP działa na komputerach w konfiguracjach nie gorszych niż: System operacyjny: • Windows 7 z Service Pack 2 • Windows 8 oraz 8.1 • Windows 10 oraz Windows 11 • Windows Server 2012 oraz 2019 Pamięć RAM: • minimum 4GB (zalecane 8 GB) Procesor: • Intel Celeron 2.40 GHz 128K Cache lub inne o nie mniejszej mocy obliczeniowej Dysk twardy: • minimum 2 GB wolnej przestrzeni dyskowej

Jak jest licencjonowany program TRIGO-RCP? 

Licencje programu TRIGO-RCP wykupowane na okres jednego roku. Cena licencji nie zależy od liczby pracowników rozliczanych w systemie. Natomiast jest związana z ilością używanych rejestratorów czasu pracy. Przy zakupie zegara czasu pracy ANVIZ klient otrzymuje licencję na 6 miesięcy w promocyjnej cenie 1,00 PLN netto.

Na ilu stanowiskach można zainstalować TRIGO-RCP? 

Liczba stanowisk zależy od wersji programu. TRIGO-RCP desktop można zainstalować i używać na jednym komputerze. Wersja LAN instalowana jest na komputerze pełniącym rolę serwera, a rozliczanie czasu pracy może być prowadzone na dowolnej liczbie komputerów w sieci lokalnej. Program uruchamia się wtedy w przeglądarce internetowej.

Jak poprawnie dodać rejestrator czasu pracy do programu RCP? 

Przejdź do zakładki Rejestratory i kliknij Dodaj automatycznie. Poniżej pojawi się lista wykrytych w sieci rejestratorów. Zaznacz czytnik RCP, który chcesz dodać i kliknij umieszczony poniżej przycisk Dodaj. Uzupełnij podstawowe informacje:nazwa, model, ID terminala. Wskaż jak rejestrator został podłączony do lokalnej sieci wybierając LAN lub WiFi. Na koniec potwierdź wprowadzoen dane.

Czy potrzebny jest dodatkowy czytnik do dodawania kart i odcisków palców pracowników? 

Wszystkie operacje dodawania kart pracowników oraz zapisywania wzorców odcisków palców można przeprowadzić na rejestratorze czasu pracy. Jednak w przypadku rozległych systemów rejestracji czasu pracy, gdzie czytniki są umieszczone w odległych od siebie miejscach, dodatkowy czytnik w biurze będzie znacznym ułatwieniem pracy administratora systemu RCP

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl