Systemy liczenia czasu pracy Trigo-RCP

Zagadnienie ewidencji czasu pracy jest niezmiernie istotne dla przedsiębiorcy, zwłaszcza w okresie gwałtownie rosnących kosztów pracy. Obliczanie godzin pracy składa się z dwóch etapów - dla każdego z nich należy zadbać o precyzję i szybkość działania. Pierwszym etapem jest zapisywanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Na tym etapie wymagane jest precyzyjne określenie czasu, co nie stanowi problemu w epoce cyfrowych zegarów czasu pracy. Problemem staje się jednoznaczne identyfikowanie pracowników. Wielu pracodawców doświadczyło sytuacji, kiedy pracownicy przekazują swoje karty obecności kolegom, a sami wychodzą z pracy wcześniej lub spóźniają się. Rozwiązaniem stają się nieomylne metody biometryczne, dzięki którym niemożliwe jest wprowadzenie systemu w błąd. Drugi etap, czyli sporządzanie raportów, wymaga, aby program do rozliczania czasu pracy dopasowywał się do różnych schematów pracy: praca wielozmianowa, przerwy, dyżury trwające 24 godziny itd. Dlatego istotne jest, aby wybierając program rejestracji czasu pracy szukać kompromisu między jego elastycznością a stopniem skomplikowania.

Czym jest system rejestracji czasu pracy

System rejestracji czasu pracy tworzą dwa elementy. Pierwszy to urządzenie (jedno lub więcej) do zapisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Drugi element to oprogramowanie do rozliczania czasu pracy. Kompletny system łączy te dwa elementy w niezawodne rozwiązanie ułatwiające przedsiębiorcom ewidencjonowanie czasu pracy. Tak właśnie działa TRIGO-RCP. 

TRIGO-RCP to program do rozliczania czasu pracy pracowników. Został zaprojektowany i napisany w Polsce z myślą o realiach polskich małych i średnich firm. Jest narzędziem do szybkiego i łatwego obliczania czasu pracy na podstawie zarejestrowanych godzin wejść i wyjść. Program współpracuje z rejestratorami czasu pracy Anviz wykorzystującymi karty RCP zbliżeniowe, odciski palców lub wizerunek twarzy.

TRIGO-RCP upraszcza rejestrowanie czasu pracy oraz zauważalnie skraca proces rozliczania pracowników. System doskonale sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach, składa się z rejestratorów czasu pracy oraz polskiego programu RCP doskonalonego już od 10 lat. Cena licencji nie zależy od liczby rozliczanych pracowników co czyni z TRIGO-RCP wyjątkowo atrakcyjną i konkurencyjną ofertę. Polecamy sprawdzić informację jak działa rejestrator czasu pracy na karty.

 

System rejestracji czasu pracy - w jaki sposób działa?

 

Utworzenie w programie listy pracowników

Pierwszym krokiem jest stworzenie w programie TRIGO-RCP listy pracowników, można ich łączyć w grupy odpowiadające strukturze organizacyjnej firmy lub sposobowi rozliczania czasu pracy. Listę pracowników należy przesłać do rejestratora i w nim przypisać pracownikom karty, breloki, zapisać wzorce ich odcisków palców lub rysów twarzy.

Rejestrowanie godzin wejść i wyjść z pracy

Pracownicy zapisują w urządzeniu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Robią to, odczytując w rejestratorze swoją kartę zbliżeniową lub brelok zbliżeniowy, przykładając swój palec do skanera linii papilarnych lub spoglądają w kamerę wbudowaną w urządzenie.

Pobranie rejestracji do programu

Urządzenie komunikuje się z komputerem przez sieć lokalną Ethernet lub WiFi. Przy standardowej konfiguracji sieci lokalnej połączenie nawiązywane jest automatycznie, nie jest potrzebna pomoc informatyka. Zapisane godziny wejść i wyjść (rejestracje) są przesyłane z urządzenia do programu.

Porządkowanie rejestracji

Czasami pracownicy zapominają o rejestrowaniu wejść i wyjść. Zdarza się również, że wchodząc lub wychodząc, wielokrotnie odczytują kartę. W takiej sytuacji nie można obliczyć czasu pracy. TRIGO-RCP podpowiada, które rejestracje wymagają uporządkowania. W ten sposób genialnie przyspiesza weryfikowanie zdarzeń.

Sporządzenie raportów

Po uporządkowaniu rejestracji można przystąpić do tworzenia raportów. TRIGO-RCP oferuje cztery rodzaje raportów: ogólny, szczegółowy, listę obecności oraz w formie karty pracy. Raporty mogą być sporządzone dla jednego lub wielu pracowników, a także dla zdefiniowanych grup pracowników.

Twój czas

Automatyzujemy proces weryfikowania chronologii wejść oraz wyjść, obliczania czasu przerw i rozliczania nieobecności.

Twoje pieniądze

Precyzyjnie obliczamy czas pracy Twoich pracowników, a Ty precyzyjnie wypłacasz wynagrodzenia.

Twoi pracownicy

Dajemy im możliwość wygodnego rejestrowania się kartą, kodem PIN, odciskiem palca lub rysami twarzy.

 

Korzyści z wdrożenia systemu rejestracji czasu pracy

Systemy do rejestracji czasu pracy mierzą się z problemem brakujących lub nadmiarowych zdarzeń. Pracownicy czasami zapominają o zarejestrowaniu wejścia lub wyjścia a czasami rejestrują to samo wejście lub wyjście wielokrotnie. TRIGO-RCP podpowiada, które zdarzenia wymagają weryfikacji. Dzięki temu znacznie skraca się proces przygotowywania raportów czasu pracy.

Świadomość precyzyjnego zapisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy mobilizuje pracowników do punktualnego przychodzenia do pracy oraz ogranicza zjawisko wcześniejszego wychodzenia z pracy.

Elektroniczny system rejestracji czasu pracy eliminuje papierowe listy obecności ręcznie wypełnianie przez pracowników. Tym samym znika możliwość wpisania niepoprawnej godziny rozpoczęcia lub zakończenia pracy.

Zamiast zeszytów, kartek z listami obecności tworzony jest jeden raport na koniec okresu rozliczeniowego. W ten sposób wyeliminowane zostaje ryzyko zgubienia lub uszkodzenia list obecności. A wypadku utracenia list obecności ich odtworzenie w systemie rejestracji czasu pracy jest szybkie i bezproblemowe.

 

Metody rejestracji czasu pracy

Urządzenia Anviz, z którymi współpracuje oprogramowanie do rejestracji czasu pracy TRIGO-RCP, pozwalają deklarować obecność na kilka sposobów. W zależności od modelu możesz skorzystać z jednego lub kilku z nich. Jakie są zalety i wady poszczególnych metod rejestracji?

ID/kod PIN

Wprowadzenie identyfikatora pracownika oraz jego kodu PIN przypomina standardowe procesy logowania w systemach komputerowych typu login/hasło. Jest najprostszą metodą zgłaszania obecności, wymagającą jedynie klawiatury, a zatem nie prowadzi do generowania dodatkowych kosztów w postaci bardziej skomplikowanej elektroniki, czy rozdziału kluczy. Ilość pracowników zdolnych jednocześnie korzystać z systemu jest ograniczona jedynie ilością kombinacji cyfr przypadających na wybraną długość identyfikatora. Konfiguracja ID/PIN może posłużyć dalej jako dane dostępu do komputerowego stanowiska pracy.

Jest to jednak najprostsza do oszukania metoda. Wystarczy pozyskać listę par ID/PIN pracowników, by móc zgłaszać wejście/wyjście dowolnego z nich w dowolnym momencie. Pozwala to na masowe deklarowanie obecności przez jedną osobę w stosunkowo krótkim czasie – i to nawet niekoniecznie za wiedzą i zgodą bezpośrednio zainteresowanych. W związku z tym niejednokrotnie montowane są w pobliżu czytnika kamery, jednak jest to bardzo nieefektywny sposób zarówno ochrony przed oszustwem, jak i inwestowania środków. Ponadto nie należy pominąć aspektu pamięciowego – ciągi cyfr, zwłaszcza długie, często zostają zapomniane. Dzieje się tak zarówno w sytuacjach stresowych, takich jak pośpiech w obliczu spóźnienia, jak i w przypadku zmiany PINu, która jest konieczna co jakiś czas dla zachowania bezpieczeństwa.

Elektroniczna karta zbliżeniowa/brelok zbliżeniowy

Najbardziej popularnym sposobem rejestracji obecności są obecnie elektroniczne karty zbliżeniowe. Wynika to z ich rozlicznych zalet przy stosunkowo niewielkiej ilości lub istotności wad. Pierwszą z nich jest rozmiar karty i jej kształt – jest ona niewielka, smukła i lekka, a zatem poręczna. Z powodzeniem mieści się zarówno w kieszeni, jak i portfelu, a ponadto można ją zawiesić na smyczy. Karta zbliżeniowa nie wymaga zapamiętywania ciągów cyfr i jest wyjątkowo prosta w obsłudze: wystarczy przyłożyć ją do czytnika – i już. Proces zgłaszania obecności nie trwa nawet sekundy. Skopiowanie karty przez losowego człowieka jest praktycznie niemożliwe – poza niestandardowymi umiejętnościami musiałby on na pewien czas przejąć oryginał, co wzbudziłoby podejrzenia. Ponadto, w przypadku kart numerowanych sam numer nie jest kopiowalny. Elektroniczna karta zbliżeniowa z nadrukiem jest eleganckim pomysłem, promującym firmę i budującym jej profesjonalny wizerunek. Może na nią zostać naniesiony wizerunek i dane pracownika, co dodatkowo ograniczy ewentualność kradzieży. Noszona na szyi pomoże w identyfikacji współpracowników w środowiskach mieszanych, np. na stołówkach. Z drugiej strony, biała karta stwarza ujście dla kreatywności pracownika, zmniejszając poziom stresu. Karta zbliżeniowa jest pogodoodporna – dla deszczu wodoszczelna, a w burzy bezpieczna – nie jest nadajnikiem. Jest też przyjazna użytkownikowi podczas pandemii, jako że rejestracja przy jej użyciu nie wymaga fizycznego kontaktu.

Niestety, również karty mają swoje wady. Jedną z nich jest uszkadzalność – są one cienkie, a za tym idzie podatność na złamania. Karta nie musi fizycznie pęknąć, aby przestać działać – wystarczy nadłamanie lub zagięcie obszaru z chipem. Na szczęście istnieją proste alternatywy – grubsze, zdecydowanie odporniejsze karty lub breloki zbliżeniowe, które nie tylko są mniejsze, ale i solidniejsze; nie da się jednak na nich drukować. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie wypożyczenia karty lub breloka współpracownikowi, aby dokonał procesu rejestracji wejścia/wyjścia w zastępstwie lub wręcz pod nieobecność właściciela nośnika, co stwarza okazję do popełniania wykroczeń. Z drugiej jednak strony, brak wyeksponowanej karty – zwłaszcza jeśli jest jednocześnie często w ciągu dnia wykorzystywaną kartą dostępu – rzuca się w oczy i nie jest zbyt praktyczny. Niewielkie rozmiary karty lub breloka czynią je podatnymi na zgubienie, jednak przypięcie do kluczy (zwłaszcza prywatnych) lub smyczy znacznie redukuje ten problem. W przypadku pozostawienia w domu obecność zawsze można zgłosić słownie.

Czytnik linii papilarnych

Jedną ze zdobyczy technologii dających najlepsze wyniki w rzetelności identyfikacji pracowników jest czytnik linii papilarnych. Samo urządzenie jest kompaktowe i eleganckie, nie wymaga zapamiętywania kodów czy haseł. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest brak zewnętrznych nośników uwierzytelniających, takich jak karta lub brelok zbliżeniowy – użytkownik zawsze ma przy sobie palec z odciskiem i nie ma ryzyka, że zapomni zabrać go z domu. Z punktu widzenia pracodawcy silnym atutem będzie niemożliwość wypożyczenia kończyny koledze z myślą o oszukaniu systemu – pracownik musi stawić się osobiście, by przyłożyć do czytnika palec. Wynika to z faktu, że odcisk palca każdego człowieka, a nawet poszczególnych palców danej jednostki, to wzór jedyny w swoim rodzaju. Metoda wykorzystująca czytnik linii papilarnych jest ponadto wygodna dla użytkownika, zwłaszcza kiedy identyfikator umieszczony jest w nieporęcznym miejscu (np. wewnętrzna kieszeń zimowego płaszcza).

Metody tej nie da się jednak stosować w każdych warunkach – czytnik wyposażony jest w skaner wykorzystujący światło, zatem obecność na jego powierzchni dodatkowego medium, np. wody, zakłóci poważnie jego działanie. Ochrona przed deszczem rozwiąże część problemów, jednak nie wpłynie znacząco na wilgoć palców użytkownika. Czytnik nie jest też odporny na rozproszenie światła związane z jego (celowym?) porysowaniem lub zmatowieniem. Kolejnym ograniczeniem w korzystaniu z czytnika może okazać się niepełnosprawność – osoby z trudnościami w poruszaniu rękoma lub pozbawione górnych kończyn nie będą w stanie zadeklarować obecności w ten sposób. Również jednak pozostałym pracownikom zdarzają się wypadki uszkadzające opuszki palców – w takiej sytuacji pozostaje zgłoszenie obecności słowne w odpowiedniej komórce. Co prawda linie papilarne są niepowtarzalne, jednak należy mieć na uwadze, że również ich skanery da się oszukać – istnieją metody wykorzystujące m.in. wykonane kopie opuszki (np. przy użyciu cienkiej warstwy kleju do drewna) lub tzw. uniwersalny klucz papilarny. Na szczęście nie są one zbyt popularne, a trudność dokonania fałszerstwa jest większa niż potencjalny zysk.

Rozpoznawanie twarzy

Wydaje się, że jednym z najpewniejszych, dostępnych powszechnie i w rozsądnej cenie sposobów identyfikacji pracownika jest weryfikacja tożsamości za pomocą obrazu twarzy. Wykorzystywane do jej przeprowadzenia algorytmy bazują na dynamiczne rozwijającej się technologii opartej na sztucznej inteligencji. O ile stosunkowo nietrudno jest przekonać taki program przy użyciu dodatków, że nie ma do czynienia z twarzą, oszukanie go pomiędzy twarzami wymaga zdecydowanie większego wysiłku.

Kombinacje

Każda metoda identyfikacji pracownika w celu rejestracji jego czasu pracy ma swoje zalety i wady. Wybierz kombinację, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i jest najmniej podatna na oszustwo w warunkach Twojej firmy – a wypadkach wątpliwych zaufaj swoim pracownikom. W końcu budujecie zespół.

 

Wersje programu do rejestracji czasu pracy

 

TRIGO-RCP DESKTOP

To rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują bardzo szybkiego i łatwego wdrożenia systemu rejestracji czasu pracy, a przy tym używają programu wyłącznie na jednym komputerze. Instalacja programu w tej wersji polega na uruchomieniu automatycznego instalatora. Użytkownik musi jedynie wskazać lokalizację na dysku, a instalator samodzielnie rozpakuje wszystkie pliki, zapisze je w odpowiednich miejscach na dysku oraz doda do systemu operacyjnego konieczne komponenty. Nawiązanie połączenia między programem a rejestratorem czasu pracy odbywa się automatycznie. W efekcie już po kilku minutach można uruchomić cały system i zacząć dodawać pracowników.

Cena: 200,00 PLN netto na 12 miesięcy 

Przy zakupie dowolnego rejestratora czasu pracy ANVIZ otrzymasz GRATIS licencję TRIGO-RCP DESKTOP na 6 miesięcy.

TRIGO-RCP LAN

Pozwala na korzystanie z programu na wielu komputerach w jednej sieci lokalnej. Program instalowany jest na komputerze, który pełni rolę serwera. Na tym komputerze pracuje baza danych systemu RCP. Użytkownicy pracujący na innych komputerach w tej sieci mają dostęp do programu przez przeglądarkę internetową. Licencja nie ogranicza liczby użytkowników korzystających jednocześnie z programu. Instalacja tej wersji może być nieco trudniejsza i w pewnym zakresie zależy od konfiguracji sieci lokalnej. Dlatego wykonywana jest zdalnie przez naszych inżynierów. Z doświadczenia wiemy, że pozwala to zaoszczędzić sporo czasu przyszłym użytkownikom. Komfort korzystania z programu na wielu komputerach znacznie ułatwia pracę osób zajmujących się rozliczaniem pracowników. Stąd tak duża popularność tego rozwiązania.

Cena: 300,00 PLN netto na 12 miesięcy 

Usługa instalacji wersji LAN w cenie 200,00 PLN netto

TRIGO-RCP ONLINE

Zapewnia dostęp do programu przez internet z dowolnego komputera w dowolnym miejscu na naszym globie. Program pracuje na naszym serwerze internetowym, więc nie wymaga instalacji. Konieczne jest natomiast odpowiednie skorygowanie konfiguracji routera w sieci lokalnej, w której pracuje rejestrator czasu pracy. Nasi inżynierowie służą konsultacjami w tym zakresie (w zależności do konkretnego przypadku). TRIGO-RCP ONLINE daje największą swobodę korzystania z systemu do rejestracji czasu pracy. Odpowiada na wyzwania współczesności i pozwala operatorom pracować nie tylko w biurze, ale z własnego domu w systemie zdalnym. Pandemiczne ograniczenia są znoszone, ale praca poza biurem stała się powszechna i dlatego TRIGO-RCP ONLINE jest dobrym i chętnie wybieranym rozwiązaniem.

Cena: 100,00 PLN netto na 1 miesiąc 

Sprawdź sam jak działa TRIGO-RCP

 

Pobierz i zainstaluj bezpłatną wersję demo programu do rozliczania czasu pracy. Wersja testowa posiada pełną funkcjonalność, ograniczona jest jedynie liczba pracowników i liczba zdarzeń (wejść i wyjść).

 

Szybkie rozliczanie pracowników

TRIGO-RCP znacząco przyspiesza rozliczanie czasu pracy. Nie ma potrzeby tworzenia harmonogramów pracy, program po prostu obliczy ile czasu upłynęło od rozpoczęcia do zakończenia pracy i zsumuje ten czas dla wybranego zakresu dni.

Różne systemy pracy

TRIGO-RCP łatwo dopasowuje się do różnych sposobów liczenia czasu pracy: praca wielozmianowa, praca nocna, uwzględnianie (lub nie) godzin nadliczbowych, praca z przerwami, praca w nieregularnych godzinach.

Bezpłatna pomoc techniczna

TRIGO-RCP to więcej niż program do rozliczania czasu pracy. To jest także pewność działania dzięki dostępowi do bezpłatnej pomocy technicznej. Nasi eksperci pomogą telefonicznie lub połączą się zdalnie z komputerem użytkownika i skutecznie rozwiążą problemy z rozliczaniem pracowników. Bez dodatkowych opłat!

REFERENCJE

 


 

11

Lat rozwijania systemu rejestracji czasu pracy

 


 

2 436

Dostarczonych rejestratorów czasu pracy

 


Od blisko 10 lat rozwijamy program do rozliczania czasu pracy. Dostarczyliśmy ponad 2000 rejestratorów czasu pracy. Pracują w mniejszych i większych przedsiębiorstwach w całej Polsce. Największa uruchomiona  instalacja obsługuje blisko 800 pracowników i składa się z ponad 20 rejestratorów.

Te liczby wiele mówią. Jednak skalę popularności naszego systemu rejestracji czasu pracy najlepiej przedstawia mapa z zaznaczonymi uruchomionymi instalacjami. Powiększ mapę, by zobaczyć rzeczywistą skalę naszego działania. 

Sprawdź sam jak działa TRIGO-RCP

 

Nie musisz instalować programu żeby przekonać się jak łatwo obliczać czas pracy w TRIGO-RCP. Program w wersji demo dostępny jest także na naszej stronie www. Zaloguj się do programu w wersji online. Bezpłatnie i bez zobowiązań.

 

Polecane produkty
Rejestrator czasu pracy i kontroli dostępu ANVIZ C2 Pro Rejestrator czasu pracy i kontroli dostępu ANVIZ C2 Pro
Producent: Anviz
Cena:

1 894,20 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
szt.
zobacz więcej
TRIGO-RCP LAN licencja 1 rok 1 terminal TRIGO-RCP LAN licencja 1 rok 1 terminal
Producent: Trigona
Cena:

369,00 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Rejestrator czasu pracy  ANVIZ W1C Pro WiFi Rejestrator czasu pracy ANVIZ W1C Pro WiFi
Producent: Anviz
Cena:

725,70 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
szt.
zobacz więcej
Rejestrator czasu pracy i kontroli dostępu ANVIZ Facedeep 3 Rejestrator czasu pracy i kontroli dostępu ANVIZ Facedeep 3
Producent: Anviz
Cena:

2 188,17 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
szt.
zobacz więcej
  • nowość
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl