Licencje wielostanowiskowe

Są przedsiębiorstwa, w których dostęp do danych o czasie pracy powinno mieć kilka osób. Dla nich przeznaczone są wersje: wielostanowiska w sieci lokalnej TRIGO-RCP LAN oraz pracująca w chmurze internetowej TRIGO-RCP ONLINE.

Read More

Szybka kalkulacja

Zdarza się, że pracownicy zapominają zarejestrować wejście lub wyjście albo wielokrotnie rejestrują to samo zdarzenie. Program TRIGO-RCP automatycznie wychwytuje takie zdarzenia i wskazuje je jako wymagające uzgodnienia (usunięcia lub dopisania). To znakomicie przyspiesza rozliczanie czasu pracy.

Read More

Ujmowanie czasu przerw

Czas przerw w pracy niesubordynowanych pracowników może sięgać kilkudziesięciu minut dziennie. TRIGO-RCP pozwala pomniejszyć czas pracy o całość lub tylko część czasu przerw. Ten mechanizm dyscyplinuje pracowników i sprawiedliwie traktuje pracowników rzadziej opuszczających stanowisko pracy.

Read More

Kontrola pracowników w oddziałach

System rejestracji czasu pracy może być zbudowany z wielu rejestratorów w oddalonych od siebie filiach lub oddziałach firmy. Program zbierze dane ze wszystkich rejestratorów i połączy w jednej bazie danych tak, by szybko sporządzić raporty czasu pracy niezależnie gdzie pracownicy …

Read More

Eliminacja nieuczciwych praktyk

Rejestratory czasu pracy eliminują możliwość wpisywania na papierowej liście nieprawdziwych godzin wejścia i wyjścia. Z kolei użycie odcisków palców (wizerunku twarzy) ogranicza ryzyko gubienia i zapominania kart oraz możliwość „pożyczania” kart między pracownikami.

Read More

Precyzyjne obliczanie czasu

Rejestrator czasu pracy synchronizuje swój zegar z internetowymi zegarami wzorcowymi, jest zawsze punktualny. Zapisuje godziny wejść i wyjść z najwyższą dokładnością. Na tej podstawie program wylicza czas pracy z dokładnością do 1 minuty. Bez błędów i nieścisłości.

Read More